• psk.yigit@gmail.com

Hakkımda

EĞİTİM BİLGİLERİ

2013 – 2018 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı (Doktora Tezi: Şema Aktarımı: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Gelişimi Açısından Anne, Baba ve Çocuğun Birlikte Değerlendirilmesi)

2011 – 2013 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı. (Yüksek Lisans Tezi: Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Yaşantılarının Genç Yetişkinlik Döneminde Görülen Psikolojik Belirtilerle İlişkisi: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü)

2006 – 2010 Dicle Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Psikoloji Lisans Programı

İŞ BİLGİLERİ

2019 – Postdoctoral Scholar – Department of Psychology, the University of Alabama at Birmingham (UAB), Alabama, US.

2018 – 2019 Doktor Öğretim Üyesi – Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

2011 – 2018 Araştırma Görevlisi – Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

YAYINLAR

A- Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SSCI ve SCI)

Fazeli, P.L., Waldrop-Valverde, D., Yigit, I., Turan, B., Edberg, J., Kempf, M., & Vance, D.E. (2020). An exploratory study of correlates of allostatic load in older people living with HIV. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 83(5), 441-449. [SSCI] [PDF]

Yigit, I., Modi, R. A., Weiser, S. D., Johnson, M. O., Mugavero, M. J., Turan, J. M., & Turan, B. (2020). Effects of an intervention on internalized HIV-related stigma for individuals newly entering HIV care. AIDS. [SSCI] [PDF]

Fletcher, F., Sherwood, N., Rice, W., Yigit, I., Ross, S., Wilson, T., Weiser, S., Johnson, M., Kempf, M. C., Konkle-Parker, D., Wingood, G., Turan, J., & Turan, B. (2020). Resilience and HIV treatment outcomes among women living with HIV in the U.S.: A mixed-methods analysis. AIDS Patient Care and STDs. [SSCI] [PDF]

Yiğit, İ., & Guzey Yiğit, M. (2019). Psychometric properties of Turkish Version of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16). Current Psychology. 38, 1503-1511. DOI: 10.1007/s12144-017-9712-7. [SSCI] [PDF]

Yiğit, İ., Kılıç, H., Guzey Yiğit, M. ve Çelik, C. (2018). Emotional and physical maltreatment, early maladaptive schemas, and internalizing disorders in adolescents: a multi-group path model of clinical and non-clinical samples. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-018-0068-4. [SSCI] [PDF]

Gökler Danışman, I., Yalçınay, M., & Yiğit, İ. (2017). Experience of grief by patients with cancer in relation to perceptions of illness: The mediating roles of identity centrality, stigma-induced discrimination, and hopefulness. Journal of Psychosocial Oncology, 35(6), 776-796. [SSCI] [PDF]

Yiğit, İ., Çelik, C., & Erden G. (2017). Üstün yetenekli çocukların WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV zekâ puanlarının karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 32(79), 80-91. [SSCI] [PDF]

Gökler Danışman, I., Yildiz, N., & Yiğit, İ. (2017). Development of a coping with stress scale for a non-western population of children and adolescents. Anxiety, Stress, & Coping, 30(6), 687-701. [SSCI] [PDF]

Hesapçıoğlu, S. T., Çelik, C., Özmen, S., & Yiğit, İ. (2016). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bulunan çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formunun (WÇZÖ-R) incelenmesi: Alt testlerin, Kaufman ve Bannatyne sınıflamalarının yordama gücü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(1), 31-40. [SSCI] [PDF]

Yiğit, İ., & Erden G. (2015). Çocukluk çağı istismar yaşantıları ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 47-59. [SSCI] [PDF]

B- Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler (PsycINFO ve Diğer Alan İndeksleri)

Gör, N., Yiğit, İ., Kömürcü, B. ve Şenkal, İ. (2017). Geçmişin mirası ve geleceğin haritası: Erken dönem uyumsuz şemalar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(10), 197-218. [PDF]

Guzey Yiğit, M ve Yiğit, İ. (2017). İntihar Bilişleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 362-382. [PDF]

Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2016). İlişki doyumunun erken dönem uyum bozucu şemalar, kişilerarası ilişkiler ve kendilik algısı açısından incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 77. [PsycINFO] [PDF]

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G ve Vural, M. A. (2016). Zihinsel gelişim geriliği olan çocuklarda Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun faktör yapısının incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1), 17-28. [PsycINFO] [PDF]

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun doğrulayıcı faktör analizi: Normal zihinsel gelişim gösteren çocukların oluşturduğu bir örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 21-29. [PsycINFO] [PDF]

C- Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tezcan, G., Erden, G. ve Yiğit, İ. (2017). Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 1(1), 12-23. DOI: 10.7816/kpd-01-01-02. [PDF]

Yiğit, İ. (2016). Üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) formunun kullanımı. Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 1(1), 36-43. [PDF]

D- Değerlendirilme ya da Hazırlık Aşamasındaki Çalışmalar

Yigit, I., Bayramoglu, Y., Weiser, S., Johnson, M., Mugavero, M., Turan, J., & Turan, B. Changes in internalized stigma and HIV health outcomes in individuals new to HIV care: The mediating roles of depression and treatment self-efficacy. Manuscript submitted for publication.  

Karaarslan, C., Eldoğan, D., & Yigit, I. Associations between Early Maladaptive Schema Domains of Parents and Their Adult Children: The Role of Defense Styles. Manuscript submitted for publication.  

Erden, G., Yigit, I., Çelik, C., & Guzey, M. The Diagnostic Utility of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) in Identification of Gifted Children. Manuscript submitted for publication.

Çelik, C., Yiğit, I., Guzey Yiğit, M. ve Erden, G. Examining the Factor Structure of the WISC-IV in Clinical and Normal Samples: A Multiple-Group Confirmatory Factor Analysis. Manuscript submitted for publication.

Kömürcü, B., & Yiğit, I. Evaluating the Psychometric Properties of the Mindful Eating Questionnaire: Turkish Validity and Reliability Study. Manuscript submitted for publication.

Yigit, I., Bayramoglu, Y., Weiser, S., Johnson, M., Mugavero, M., Turan, J., & Turan, B. (in process). Disclosure concerns and viral suppression in people newly initiating HIV care: The role of internalized HIV stigma.

Yiğit, İ, & Guzey Yiğit, M. (in process). Translation and Validation of the STRAIN (Stress and Adversity Inventory) in several languages/Turkish Version of STRAIN for Adolescents and Adults.

Yiğit, İ. (in process). Measuring identification in adolescence: Development, validity, and reliability of Parental Identification Scale.

Yiğit, İ., Erden, G., & Tural-Hesapçıoğlu, S. (in process). Transgenerational transmission of early maladaptive schemas: Associations with identification and internalizing disorders in clinically referred adolescents and their parents.

Yiğit, İ., Guzey-Yiğit, M., Tural-Hesapçıoğlu, S., & Kandemir, G. (in process). Assessment of Psychometric Properties of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16) in Turkish Adolescents: Multiple-group CFA of Clinical and Non-Clinical Samples.

E- Çeviri Yayınlar

Myers, D. G. ve Dewall, C. N. (2017). Psikoloji (11. Baskı). (Duyum ve Algı (6. Bölüm); Öğrenme (7. Bölüm); Terapi (16. Bölüm), İ. Yiğit, Çev.; A. Durak Batıgün, Ed.). (2014).

Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E. ve Stevens, B. A. (2017). Çiftlerle Şema Terapi: Klinisyenin İlişkileri İyileştirme Rehberi. (İ. Yiğit ve M. Guzey Yiğit, Çev.; I. Gökler Danışman, Ed.). (2015).

Young, J. E. (2018). Kişilik Bozuklukları için Bilişsel Terapi: Şema Odaklı Bir Yaklaşım. (İ. Yiğit, Çev.). (1999).

F- Ulusal/Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Sarıkaya, M., Gökler-Danışman, I. ve Yiğit, İ. (2018). Terörizm ve Toplumsal Şiddetle ilgili Risk Algısı ile Psikolojik Semptomataloji Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Üstbilişin Aracı Rolü. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kasım, Ankara [Sözel Bildiri].

Tan, D., Gökler-Danışman, I., & Yiğit, İ. (2018). The Relationship Between Expectant Mothers’ Parental and Spousal Attachment Styles And Prenatal Attachment: The Mediator Role Of Early Maladaptive Schemas. 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), July, Prague. [Poster Bildiri]

Yiğit, İ., Guzey Yiğit, M., Çelik, C., & Kılıç, H. (2017). Childhood abuse, maladaptive schema and psychopathology: A comparison of clinical and non-clinical samples of adolescents. 15th European Congress of Psychology, July, Amsterdam, Netherlands. [Sözel Bildiri]

Gökler Danışman, I., & Yiğit, İ. (2017). Trauma exposure and hopelessness in youth living in armed conflict areas. 15th European Congress of Psychology, July, Amsterdam, Netherlands. [Sözel Bildiri]

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G. ve Vural, M. A. (2015). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi. Işık Savaşır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs, Ankara. [Poster Bildiri]

Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2015). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişkiler ve Kendilik Algısı Açısından İncelenmesi. Işık Savaşır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs, Ankara. [Poster Bildiri]

Hesapçıoğlu, S. T., Özmen, S., Çelik, C. ve Yiğit, İ. (2013). Wechsler Çcouklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Kaufman ve Banntyne Yorumları Açısından İncelenmesi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs, Edirne. [Poster Bildiri]

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2012). Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan, Bursa. [Poster Bildiri]

VERİLEN DERSLER

Lisans

Psikolojiye Giriş
Klinik Testler
Bütünleyici Psikoloji Çalışmaları
İstatistik I: Betimleyici İstatistik
İstatistik II: Çıkarımsal İstatistik
İstatistik: Çok Boyutlu Modellemeler
Psikoterapi Yaklaşımları
Psikopatoloji

Yüksek Lisans

Yetişkinler için Klinik Değerlendirme
İleri İstatistik Uygulamaları
Psikoterapi Süpervizyonu (Bilişsel Davranışçı Terapi)

STAJLAR

2014 – 2015 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

2014 – 2015 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yetişkin Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği Staj Programı

2013 – 2014 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yetişkin Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği Staj Programı

2012 – 2013 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

2012 – 2013 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

SÜPERVİZYONLAR

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Binnaz Banu YILMAZ

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Binnaz Banu YILMAZ

Geştalt Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Prof. Dr. Nilhan SEZGİN

Grup Terapileri Süpervizyonu (Etkileşim Grubu), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN

DİĞER BİLİMSEL/MESLEKİ ETKİNLİKLER

International Society for Schema Therapy- ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyonu Eğitimi, Şema Terapi Enstitüsü, Ankara, Eğitimci: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara, Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar

AMOS ile Path (Yol Analizi) ve Aracı Model (Bootstrapping) [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Ocak, 2017.

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Şubat, 2017. AMOS Temel Konular ve Doğrulayıcı Faktör Analizi [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Aralık, 2016.

IBM SPSS AMOS Temel, AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık, Ankara, 2013.

WISC-IV Uygulayıcı Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Certificate of Language Training, Universal English Center, New York, USA, 2009.

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce: YÖKDİL (2017): 96,25
YDS (2014): 88,75
ÜDS (2010): 90
KPDS (2010): 87

BİLGİSAYAR KULLANIMI

MS Office, IBM SPSS, IBM AMOS (Yapısal Eşitlik Modellemeleri-YEM, Çoklu Grup YEM ve Yol (Path) Analizi, Örtük Gelişim Modellemeleri), LISREL.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi; 2018 Nisan-2019 Eylül), Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı; 2017-)

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ VE AKADEMİK DANIŞMANLIKLAR

Türk Psikoloji Yazıları (Yardımcı Editör) [Ocak, 2018 -]
Klinik Psikoloji Dergisi (Editör) [Şubat, 2017 -]