• +90 312 246 66 66/1645
  • psk.yigit@gmail.com

Hakkımda

İBRAHİM YİĞİT
E-Posta Adresi : psk.yigit@gmail.com
Telefon (İş) : 312 246 66 66-1645

EĞİTİM BİLGİLERİ
2013 – 2018: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı (Doktora Tezi: Şema Aktarımı: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Gelişimi Açısından Anne, Baba ve Çocuğun Birlikte Değerlendirilmesi)

2011 – 2013: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı. (Yüksek Lisans Tezi: Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Yaşantılarının Genç Yetişkinlik Döneminde Görülen Psikolojik Belirtilerle İlişkisi: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü)

2006 – 2010: Dicle Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Psikoloji Lisans Programı (Başarı Ödülü-Bölüm Birinciliği)

İŞ BİLGİLERİ
2018 – Yardımcı Doçent Doktor – Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
2011 – 2018 Araştırma Görevlisi – Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
2011 – 2018 Araştırma Görevlisi – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Samsun
2010 – 2011 Araştırma Görevlisi – Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Kilis

YAYINLAR
A- Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SSCI ve SCI)

Yiğit, İ., & Guzey Yiğit, M. (2017). Psychometric properties of Turkish Version of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16). Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-017-9712-7. [SSCI]

Yiğit, İ., Çelik, C., & Erden G. (2017). Üstün yetenekli çocukların WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV zekâ puanlarının karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 32(79), 80-91. [SSCI]

Gökler Danışman, I., Yalçınay, M., & Yiğit, İ. (2017). Experience of grief by patients with cancer in relation to perceptions of illness: The mediating roles of identity centrality, stigma-induced discrimination, and hopefulness. Journal of Psychosocial Oncology, 35(6), 776-796. [SSCI] (Alıntılanma Sayısı: 1)

Gökler Danışman, I., Yildiz, N., & Yiğit, İ. (2017). Development of a coping with stress scale for a non-western population of children and adolescents. Anxiety, Stress, & Coping, 30(6), 687-701. [SSCI]

Hesapçıoğlu, S. T., Çelik, C., Özmen, S., & Yiğit, İ. (2016). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bulunan çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formunun (WÇZÖ-R) incelenmesi: Alt testlerin, Kaufman ve Bannatyne sınıflamalarının yordama gücü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(1), 31-40. [SSCI] (Alıntılanma Sayısı: 3)

Yiğit, İ., & Erden G. (2015). Çocukluk çağı istismar yaşantıları ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 47-59. [SSCI] (Alıntılanma Sayısı: 1)

B- Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler (PsycINFO ve Diğer Alan İndeksleri)

Gör, N., Yiğit, İ., Kömürcü, B. ve Şenkal, İ. (2017). Geçmişin mirası ve geleceğin haritası: Erken dönem uyumsuz şemalar. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(10), 197-218.

Guzey Yiğit, M ve Yiğit, İ. (2017). İntihar Bilişleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi. DOI: 10.7816/nesne-05-11-02.

Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2016). İlişki doyumunun erken dönem uyum bozucu şemalar, kişilerarası ilişkiler ve kendilik algısı açısından incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 77-87. [PsycINFO] (Alıntılanma Sayısı: 1)

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G ve Vural, M. A. (2016). Zihinsel gelişim geriliği olan çocuklarda Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun faktör yapısının incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1), 17-28. [PsycINFO] (Alıntılanma Sayısı: 1)

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun doğrulayıcı faktör analizi: Normal zihinsel gelişim gösteren çocukların oluşturduğu bir örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 21-29. [PsycINFO] (Alıntılanma Sayısı: 5)

C- Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tezcan, G., Erden, G. ve Yiğit, İ. (2017). Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 1(1), 12-23. DOI: 10.7816/kpd-01-01-02.

Yiğit, İ. (2016). Üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) formunun kullanımı. Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 1(1), 36-43.

D- Değerlendirilme ya da Hazırlık Aşamasındaki Çalışmalar

Yiğit, İ., Kılıç, H., Guzey Yiğit, M., & Çelik, C. Childhood maltreatment, early maladaptive schemas and psychopathology: Clinical versus non-clinical adolescent samples. Manuscript submitted for publication.

Çelik, C., Yiğit, İ., Guzey Yiğit, M., Erden, G. (hazırlık aşamasında). Klinik ve klinik olmayan örneklemde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeğinin Dördüncü Sürümünün (WISC-IV) doğrulayıcı faktör analizi: Çoklu grup karşılaştırması.

Erden, G., Yiğit, İ., Çelik, C. ve Guzey Yiğit, M. (hazırlık aşamasında). Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) alt test ve küme puanları üstün yetenekli çocukları normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edebiliyor mu?

E- Çeviri Yayınlar

Myers, D. G. ve Dewall, C. N. (2017). Psikoloji (11. Baskı). (Duyum ve Algı (6. Bölüm); Öğrenme (7. Bölüm); Terapi (16. Bölüm), İ. Yiğit, Çev.; A. Durak Batıgün, Ed.). (2014).

Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E. ve Stevens, B. A. (2017). Çiftlerle Şema Terapi: Klinisyenin İlişkileri İyileştirme Rehberi. (İ. Yiğit ve M. Guzey Yiğit, Çev.; I. Gökler Danışman, Ed.). (2015).

F- Ulusal/Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Yiğit, İ., Guzey Yiğit, M., Çelik, C., & Kılıç, H. (2017). Childhood abuse, maladaptive schemas and psychopathology: A comparison of clinical and non-clinical samples of adolescents. 15th European Congress of Psychology, July, Amsterdam, Netherlands. [Sözel Bildiri]

Gökler Danışman, I., & Yiğit, İ. (2017). Trauma exposure and hopelessness in youth living in armed conflict areas. 15th European Congress of Psychology, July, Amsterdam, Netherlands. [Sözel Bildiri]

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G. ve Vural, M. A. (2015). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi. Işık Savaşır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs, Ankara. [Poster Bildiri]

Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2015). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişkiler ve Kendilik Algısı Açısından İncelenmesi. Işık Savaşır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs, Ankara. [Poster Bildiri]

Hesapçıoğlu, S. T., Özmen, S., Çelik, C. ve Yiğit, İ. (2013). Wechsler Çcouklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Kaufman ve Banntyne Yorumları Açısından İncelenmesi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs, Edirne. [Poster Bildiri]

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2012). Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan, Bursa. [Poster Bildiri]

STAJLAR
2014 – 2015 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

2014 – 2015 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yetişkin Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği Staj Programı

2013 – 2014 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yetişkin Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği Staj Programı

2012 – 2013 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

2012 – 2013 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği Staj Programı

SÜPERVİZYONLAR

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Binnaz Banu Yılmaz

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Eğitimci: Doç. Dr. Binnaz Banu Yılmaz

Geştalt Terapi Süpervizyonu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Prof. Dr. Nilhan Sezgin

Grup Terapileri Süpervizyonu (Etkileşim Grubu), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Eğitimci: Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin

DİĞER BİLİMSEL/MESLEKİ ETKİNLİKLER

International Society for Schema Therapy- ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyonu Eğitimi, Şema Terapi Enstitüsü, Ankara, Eğitimci: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Ankara, Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar.

AMOS ile Path (Yol Analizi) ve Aracı Model (Bootstrapping) [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Ocak, 2017.

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Şubat, 2017.

AMOS Temel Konular ve Doğrulayıcı Faktör Analizi [Eğitimci], Ankara Üniversitesi, Aralık, 2016.

IBM SPSS AMOS Temel, AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Yazılım Eğitim Danışmanlık, Ankara, 2013.

WÇZÖ-R Uygulayıcı Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.

Certificate of Language Training, Universal English Center, New York, USA, 2009.

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce: YÖKDİL (2017): 96,25
YDS (2014): 88,75
ÜDS (2010): 90
KPDS (2010): 87

BİLGİSAYAR KULLANIMI

MS Office, IBM SPSS, AMOS, LISREL

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği, Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ VE AKADEMİK DANIŞMANLIKLAR

Nesne Psikoloji Dergisi (Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik) [Ocak, 2016 -]

Klinik Psikoloji Dergisi (Yazı İşleri Müdürü) [Şubat, 2017 -]